Điều khoản sử dụng

Cập nhật lần cuối: ngày 05 tháng 02 năm 2024

Không phần nào của trang web này hoặc dịch vụ có thể được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, ngoại trừ khi được ủy quyền dưới đây mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của 3DVN.ORG.

 1. Chấp nhận Điều khoản thông qua việc sử dụng; Thay đổi Điều khoản sử dụng

Chào mừng đến với 3DVN . 3DVN.ORG. (“ 3DVN ”) cung cấp 3DVN và mọi thành phần khác của trang web hoặc tên miền phụ này (gọi chung là “ 3DVN ”) chỉ khi bạn chấp nhận các Điều khoản sử dụng này (“ Điều khoản sử dụng ”).

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP 3DVN HOẶC TẢI XUỐNG HOẶC TRUY CẬP MÔ HÌNH. Việc BẠN SỬ DỤNG 3DVN CHỈ ĐỊNH BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN VÀ THÔNG BÁO CÓ HOẶC THAM KHẢO TRONG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG HIỆN TẠI ĐƯỢC ĐĂNG. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, BẠN KHÔNG THỂ SỬ DỤNG 3DVN.

Thay đổi Điều khoản : Xin lưu ý rằng 3DVN có quyền cập nhật và thay đổi các Điều khoản Sử dụng này tùy từng thời điểm và sẽ đăng thông báo trên 3DVN khi các Điều khoản Sử dụng này thay đổi. Ngoài ra, vui lòng kiểm tra các Điều khoản sử dụng này định kỳ để biết những thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng 3DVN sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản sử dụng này sẽ xác nhận việc bạn chấp nhận những thay đổi đó. Các Điều khoản sử dụng này cấu thành một thỏa thuận pháp lý, ràng buộc giữa bạn và 3DVN và nhằm mục đích có cùng hiệu lực như khi bạn ký chúng. 3DVN và các dịch vụ khác chỉ dành cho những người có thể hình thành hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý theo luật hiện hành. Nếu bạn không đủ điều kiện, bạn không thể sử dụng 3DVN. Bạn có thể truy cập và xem bản sao hiện tại của Điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào từ trang chủ của 3DVN.

2. Sử dụng 3DVN

Theo các Điều khoản sử dụng này, bạn có thể sử dụng 3DVN để xem, tìm kiếm, định vị, tải xuống và Phân phối Mô hình. 3DVN có quyền từ chối quyền truy cập vào 3DVN của bất kỳ ai vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của mình.

“ Mô hình ” là các mô hình ba chiều riêng biệt của các đối tượng do bạn hoặc bên thứ ba (“ Nhà phát triển “) hoặc bởi 3DVN tạo, thiết kế và phát triển và bao gồm nội dung và thông tin liên quan về hoặc được bao gồm trong Mô hình. 3DVN không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Mô hình dành cho nhà phát triển nào. “Phân phối” có nghĩa là gửi, tải lên, phân phối, bán (khi triển khai hệ thống thanh toán của 3DVN) và/hoặc cấp phép cho các Mô hình mà bạn đã tạo cho người dùng cuối.

Hiện tại tất cả các Mẫu đều có sẵn và được phân phối miễn phí thông qua 3DVN. Nếu 3DVN triển khai hệ thống thanh toán, 3DVN sẽ đăng các điều khoản bổ sung cho các Điều khoản sử dụng này mô tả cách thức mà Mô hình có thể được mua và bán thông qua 3DVN.

Để tải xuống và sử dụng Mô hình, bạn cần có phần mềm tương thích với Mô hình (3DVN hoặc nhà sản xuất hiện hành có thể tính phí riêng) và thiết bị máy tính có truy cập Internet; những yêu cầu đó có thể thay đổi theo thời gian và bạn chịu trách nhiệm.

3. Sản phẩm và dịch vụ độc quyền của 3DVN

Nghĩa vụ của 3DVN đối với các sản phẩm và dịch vụ độc quyền của riêng mình chỉ được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận mà 3DVN cung cấp cho bạn. Nếu bạn nhận được sản phẩm hoặc dịch vụ độc quyền 3DVN thông qua 3DVN được cung cấp mà không có thỏa thuận thì sản phẩm hoặc dịch vụ đó được cung cấp “AS-IS” không có bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý và việc bạn sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ 3DVN đó là quyền của bạn. rủi ro của chính mình.

Không có nội dung nào ở đây cấp cho bạn bất kỳ giấy phép, quyền, quyền sở hữu hoặc quyền lợi nào đối với phần mềm 3dsmax được cấp phép cho bạn theo một thỏa thuận riêng (“ Thỏa thuận Cấp phép 3dsmax ”). 3DVN có thể cập nhật, sửa chữa hoặc nâng cấp tệp 3dsmax theo thời gian mà không cần thông báo và những thay đổi đó có thể ảnh hưởng đến tính tương thích hoặc khả năng tương tác của Mô hình của bạn. Quyền của bạn, nếu có, nhận các bản cập nhật, sửa lỗi hoặc nâng cấp như vậy phụ thuộc và chịu sự điều chỉnh của các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép 3dsmax hiện hành giữa bạn và 3DVN.

4. Sự sẵn có của các mô hình

3DVN hoặc bất kỳ Nhà phát triển nào có thể sửa đổi, cập nhật hoặc xóa bất kỳ Mô hình nào mà họ đã xuất bản lên 3DVN bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của họ. 3DVN cũng có thể xóa bất kỳ Mô hình nào khỏi 3DVN nếu phát hiện ra rằng Mô hình đó (hoặc Nhà phát triển có liên quan) vi phạm các Điều khoản sử dụng này, bất kỳ chính sách 3DVN nào khác hoặc luật hiện hành.

5. Nhắn tin 3DVN

Bạn đồng ý rằng 3DVN có thể liên hệ với bạn bằng các tin nhắn được gửi thường xuyên qua máy tính cá nhân, điện thoại di động hoặc thiết bị không dây khác được gửi bằng tin nhắn văn bản dựa trên SMS, tin nhắn email hoặc các cơ chế liên lạc khác, trong những trường hợp khi liên hệ đó được yêu cầu phản hồi lại. Thông tin liên lạc của người dùng, gửi cho bạn thông báo dịch vụ hoặc tin nhắn quản trị, thông báo cho bạn về các sự kiện quan trọng liên quan đến bạn và tài khoản của bạn hoặc gửi thông tin tiếp thị mô tả các tính năng 3DVN mới hoặc nêu bật nội dung nổi bật cho bạn. Bạn có thể chọn không tham gia các thông tin tiếp thị 3DVN đó bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật tùy chọn tài khoản của mình.

6. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

3DVN không chịu trách nhiệm về tính chính xác của Tài liệu 3DVN; 3DVN cũng không đảm bảo rằng Tài liệu 3DVN được cập nhật, Tài liệu 3DVN sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn, Tài liệu 3DVN sẽ có sẵn tại bất kỳ thời gian hoặc địa điểm cụ thể nào, rằng mọi khiếm khuyết hoặc lỗi sẽ được sửa chữa hoặc Tài liệu 3DVN là miễn phí của virus hoặc các thành phần có hại khác. Việc sử dụng Tài liệu 3DVN và Phân phối Mô hình là rủi ro duy nhất của bạn. Việc đề cập đến các sản phẩm hoặc dịch vụ không phải 3DVN chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là sự chứng thực hay khuyến nghị.

TÀI LIỆU 3DVN ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ CÓ SẴN” VỚI TẤT CẢ LỖI VÀ KHÔNG CÓ BẢO HÀNH CỦA BẤT KỲ LOẠI NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, CHẤT LƯỢNG ĐẸP ĐẸP, TIÊU CHUẨN, KHÔNG VI PHẠM SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT ĐỐI TƯỢNG CỤ THỂ MỤC ĐÍCH.

7. Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

3DVN có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba cho dù được cung cấp bởi 3DVN hay người dùng 3DVN. Người dùng phải tự chịu rủi ro khi truy cập vào bất kỳ trang web nào khác được liên kết với 3DVN. 3DVN không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ thông tin, nội dung, dữ liệu, ý kiến, lời khuyên hoặc tuyên bố nào được đưa ra trên các trang web đó hoặc về bất kỳ sản phẩm nào được tìm thấy trên các trang web đó hoặc về bất kỳ kết quả tìm kiếm nào mà có thể thu được từ việc sử dụng chúng. 3DVN cung cấp các liên kết này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và việc đưa vào các liên kết đó không ngụ ý sự chứng thực.

8. Liên hệ với 3DVN

Thông tin về cách liên hệ với 3DVN có thể được tìm thấy tại https://3dvn.org/contact. Thông tin về cách liên hệ với bộ phận của 3DVN có thể được tìm thấy tại https://3dvn.org/contact. Bất kỳ thông báo hoặc thông tin liên lạc nào khác mà bạn gửi cho 3DVN liên quan đến các Điều khoản sử dụng này sẽ được coi là đã được gửi và gửi khi được giao trực tiếp, do chuyển phát nhanh quốc tế có uy tín yêu cầu chữ ký để nhận hoặc năm (5) ngày làm việc sau khi gửi thư (trả trước bưu phí), được giải quyết tới 3DVN tại địa chỉ thông báo của nó. Địa chỉ thông báo của 3DVN là: 3DVN, 147 Tân Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam.

9. Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số

Thông báo và thủ tục khiếu nại vi phạm bản quyền

Nếu bạn cho rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành hành vi vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho quản trị viên DMCA của 3DVN thông tin bằng văn bản được chỉ định bên dưới, theo yêu cầu của Đạo luật giới hạn trách nhiệm pháp lý vi phạm bản quyền trực tuyến của Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số, Tiêu đề 17, Hoa Kỳ Bộ luật, Mục 512(c)(2).

Chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền lợi bản quyền;
Mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm;
Mô tả về vị trí của tài liệu mà bạn cho là vi phạm trên 3DVN;
Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;
Tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ bản quyền hoặc luật pháp cho phép;
Tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền.
Bạn có thể liên hệ với quản trị viên DMCA của 3DVN về thông báo khiếu nại vi phạm bản quyền trên 3DVN như sau:

Quản trị viên DMCA
Phòng pháp lý
3DVN.

147 Tân Mai
quận Hoàng Mai
Hà Nội, Việt Nam
thuvien3dvn.org@gmail.com

10. Quy định chung

Trừ khi có quy định khác ở đây, các Điều khoản sử dụng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và 3DVN liên quan đến việc bạn sử dụng 3DVN và Phân phối mô hình, đồng thời thay thế tất cả các thông tin liên lạc và đề xuất trước đó hoặc hiện tại (dù bằng lời nói, văn bản hay điện tử) giữa bạn và 3DVN liên quan đến việc sử dụng 3DVN và Phân phối Mô hình. Bạn cũng có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng khi bạn sử dụng Tài liệu, phần mềm hoặc dịch vụ 3DVN do nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp cho 3DVN. Bạn không thể chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng các Điều khoản sử dụng này cũng như mọi quyền và giấy phép được cấp theo các Điều khoản sử dụng này nhưng có thể được 3DVN chuyển nhượng mà không bị hạn chế. Bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng bởi các Điều khoản sử dụng này đều được 3DVN, nhà cung cấp hoặc Nhà phát triển khác bảo lưu. Việc 3DVN không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Nếu bất kỳ phần nào của Điều khoản sử dụng này bị tòa án có thẩm quyền cho là không hợp lệ hoặc không thể thi hành thì phần đó sẽ được hiểu theo cách phù hợp với luật hiện hành để phản ánh, gần nhất có thể, ý định ban đầu của các bên và các phần còn lại. sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực thi hành. Bạn đồng ý rằng bất kể quy chế hoặc luật nào trái ngược, mọi khiếu nại hoặc nguyên nhân tố tụng phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng 3DVN phải được nộp trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân tố tụng đó phát sinh hoặc bị cấm vĩnh viễn. Phần 10 (Tài liệu 3DVN; Hạn chế sử dụng), 11 (Tài liệu do người dùng đăng), 13 (Thông tin tổng hợp; Phản hồi), 16 (Bồi thường), 18 (Tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành), 19 (Giới hạn trách nhiệm pháp lý), 25 (Lựa chọn luật và diễn đàn ) và 28 (Quy định chung) sẽ có hiệu lực sau khi bạn chấm dứt hoặc hết hạn việc sử dụng hoặc truy cập vào Tài liệu 3DVN hoặc các Điều khoản sử dụng này áp dụng cho bạn. Ngôn ngữ chính thức của Điều khoản sử dụng này là tiếng Anh. Nếu có xung đột giữa phiên bản tiếng Anh và bất kỳ bản dịch nào, phiên bản tiếng Anh sẽ kiểm soát.